English | Tamil     
Welcome To Bimputh Finance PLC
Logo
Previous Next
Welcome To Bimputh Finance PLC
සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය
Icon

හිතවත් කොටස් හිමියනි,

2016 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වූ මාස 12 තුළ බිම්පුත් මූල්‍ය ආයතනයෙහි විශිෂ්ඨතම ආදායමක් වාර්තා කර ඇති අතර ලාභදායීත්වය හා වත්කම් වර්ධනය හරහා ඉහළ ආදායමක් අත්පත් කර ගැනීමට සමත් වූ බව වාර්තා කිරීමට මා සතුටුයිx අද්විතිය ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍යකරණ ආකෘතිය හරහා ශ‍්‍රී ලංකාවේ ග‍්‍රාමීය ජනතාව අතර ආර්ථික වශයෙන් දුප්පත් පවුල් සඳහා ශක්තිමත් ස්තම්භයක් වීම හේතුවෙන් ක‍්‍රියාකාරී ණයකරුවන්ගේ පදනම 140,000 ක් වියx වසර තුළ අපගේ ක‍්‍රියාශිලි කණ්ඩායමේ කැපවීම හා ඔරොත්තු දීමේ ක‍්‍රියාකාරිත්වය, අපේ උපාය මාර්ගයේ ශක්තිය හා නීරෝගිතාව ද, අපගේ ක‍්‍රියාශීලි කණ්ඩායමේ කැපවීම හා තුළින් සමාගමේ ව්‍යාපාරික සහ සාමාජීය කාර්ය සාධනයේ උපාය මාර්ගයෙහි ශක්තිය හා ස්ථාවර භාවය පෙන්නුම් කරන්නේය

ක‍්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ සංකල්පය  

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 2015 දී (2014:4x9%* දක්වා පහත වැටීමට හේතු වූයේ ප‍්‍රධාන මැතිවරණ දෙකක් තුළ ලබාදුන් අවිනිශ්චිත ප‍්‍රතිපත්තිවල ප‍්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හා ආයෝජකයන්ගේ නැවතී බලා සිටිමු යන ආකල්පයට බද්ධවී සිටීමයිx වර්ධන වේගයට නාස්ති කිරීම, ප‍්‍රසාරනාත්මක මූල්‍ය හා මුදල් ප‍්‍රතිපත්තිය, ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව, රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් වැඩිවීම සහ අඩු උද්ධමනය තුළ අයවැය මඟින් පනවා ඇති වැඩිවීම් හා ඉහළ මිලදී ගැනීමේ බලය දැඩි බලපෑමක් එල්ල කළහx ශ‍්‍රී ලංකාවේ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අංශය මෙම වාතාවරණය තුළ කර පිළිවෙලින් 26% හා 20% ක වත්කම් සහ ඉහළම වර්ධනයක් අත්කරගත් බැවින් 2015 වසර සඳහා ණය හා වත්කම් වල 30% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළහx බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන රටේ සුළු හා සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ මූල්‍ය අවශ්‍යතාවයන් සඳහා පිහිටුවීමේ ප‍්‍රධාන භූමිකාවක් දරමින් සාමාන්‍යයෙන් බැංකුව අවදානම් අභිබවා කටයුතු කරන්නේය 

බිම්පුත් මූල්‍ය ආයතනයෙහි ප‍්‍රධාන ඉලක්කය වී ඇත්තේ ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය වන අතර දුප්පත් නිවැස්වල දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා දරිද්‍රතාවය අඩු කිරීම වෙනුවෙන් ආදායම් උත්පාදන හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම ඵලදායී උපකරණයක් වන ලෙස බිම්පුත් ආයතනය හඳුනාගෙන ඇතx දිගුකලක් බලා සිටි මූල්‍ය සම්පාදනය කිරීමේ ආයතනවල ක‍්‍රියාකාරීත්වයට නියාමන රාමුවක් සපයන 2016 මැයි ක්‍ෂුද්‍ර මුල්‍යකරණ පනත අපි පිළිගන්නා අතර එමඟින් උසස් කිරීම හා සේවදායකයා ආරක්ෂාව සහතික කරන්නෙමු 

උපාය මාර්ග සහ කාර්ය සාධනය 

වසර තුළදී සමාගමේ සාර්ථකත්වය බොහෝ දුරට අපගේ ව්‍යාපාර හා සමාජ වගකීම් සමතුලිතව සුදුසු ලෙස ඉලක්ක කර හොඳින් අර්ථ දක්වන ලද උපාය මාර්ග ක‍්‍රියාවට නැංවීම මඟින් සිදුවියx ඒ අනුව වර්ධනය, ලාභදායීත්වය, ජනතා සංවර්ධනය සහ ආයතනික වගකීම් යන ප‍්‍රධාන මූලෝපායන් කුළුණු හතර වෙත අප අවධානය යොමු කළෙමුx ඊට අමතරව දිවයින පුරා විහිදුණු ශාඛා ජාල සහ සේවා මධ්‍යස්ථාන 24 ක් හරහා අපගේ භූගෝලීය පිය සටහන ශක්තිමත් කිරීම තුළින් පාරිභෝගිකයන් අත්පත් කර ගැනීමට අපට හැකිවියx සක‍්‍රීය සාමාජික පදනම වසර තුළ 160% කින් වැඩි වී ඇති අතර සමාගමේ කල්බදු ණය ප‍්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 6x77 කට වඩා දෙගුණ වී ඇතx සේවක ඵලදායීතාව සහ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමත් සමඟම අපගේ දැකුම්කලූ මූල්‍යකරණ උපාය මාර්ග සමඟ ලාභ සීමාව පුළුල් කිරිමට හැකිවූ අතර වසර අවසානයේදී බදු ගෙවීමෙන් පසු සමාගමේ ලාභය රුපියල් මිලියන 501x7 කට වඩා වැඩිවූ බව අඛණ්ඩව අවධාරණය කර සිටීx කලින් වසරේ රුපියල් මිලිියන 1x33 කට සාපේක්ෂව වසරකට රුපියල් මිලියන 4x66 ක් දක්වා වූ ඉපැයීමක් පෙන්නුම් කරයිx 

තිරසාර බැඳීම 

බිම්පුත් මූල්‍ය ආයතනහි ඉලක්ක වෙළෙඳපල සහ මෙහෙයුම් ආකෘතිය තුළ අපගේ ව්‍යාපාරයේ සෑම මට්ටමකදීම තිරසාරව සිතීමට හා අනුගමනය කිරීම සක‍්‍රීය කිරීමට හැකියාව ලැබුණිx අපගේ සියලූම මූල්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථාවලදී ස්වයං රැුකියාවන්හි යෙදී සිටින දිළිඳු කාන්තාවන්ට දැරිය හැකි මූල්‍යමය පහසුකම් සපයනු ලබන්නේ ඔවුන්ගේ ආර්ථිකයේ ස්වයංපෝෂිත භාවය ළඟා කර ගැනීම සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමස්ථ සමාජ ආර්ථික තත්වය නඟා සිටුවීමයිx මූල්‍යධාර වලට අමතරව, ඉතුරුම් දිරිගැන්වීම, මූල්‍ය විනය පෝෂණය කිරීම, ව්‍යවසායකත්ව හා ව්‍යාපාර කළමණාකරනය කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ අවස්ථාවන් ලබා දීම සඳහා සාමාජික සාමාජිකාවන් පුහුණු කිරීමට අඛණ්ඩ ආයෝජනයන් ද සිදුකරනු ලැබේx වසර තුළදී අප ඍජුවම ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය සහ ගෘහ කර්මාන්ත ශාලා 135,000 ක් පමණ ව්‍යාප්ත කිරීමට සහයෝගය ලබා දුනිමු ඒ අතර දිවයින පුරා පොකුරු සාමාජිකාවන් 12,000 කට අධික ප‍්‍රමාණයක් අපගේ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ඍජුවම ප‍්‍රතිලාභ ලබා ඇත

අප කණ්ඩායමේ ශක්තිමත්කම 

අපගේ උපාය මාර්ගික ප‍්‍රමුඛතාවන් තුළින් පෝෂණය වූ 686 දෙනෙකුගේ දැඩි උනන්දුවෙන් හා උද්යෝගීමත් සේවකයන්ගේ  කැපවීම මත වසර තුළ අපි කැපී පෙනෙන කාර්යඵලයක් අත්කර ගත්තෙමුx අපගේ ව්‍යාපාරික ආකෘතියට බිම් මට්ටමේ පාරිභෝගිකයන් සමඟ ගණුදෙනු කිරීමේ අද්විතිය කුසලතාවන් අවශ්‍ය වන අතර දිගුකාලීන සබඳතා ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා අපගේ සේවක දායකත්වයද අවශ්‍ය වී තිබේ 

එහෙයින් ක‍්‍රියාශීලි හා අභියෝගාත්මක පරිසරයක් තුළ කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා තරඟකාරී දීමනා සහ අවස්ථාවන් ලබා දෙන්නෙමුx වසර තුළ අපි අපගේ කණ්ඩායමට නව සේවකයින් 407 ක් බඳවා ගත්තෙමුx එසේම පුහුණු හා සංවර්ධන සඳහා රුපියල් මිලියන 13x8 ක් ආයෝජනය කර ඇති අතර අපගේ සේවක අගයන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් සිටින්නෙමු

අනාගත අපේක්ෂාව 

ඊළඟ මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා මහත් බලාපොරොත්තු සම්භාරයක් අප තුළ ඇතx එනම් සමාජ වගකීම් ලාභදායීත්වය සහ මෙම වර්ධන ප‍්‍රවණතාවය ක‍්‍රමානුකූලව හා ඵලදායී ආකාරයකින් පවත්වා ගෙන යෑමට බලාපොරොත්තු වෙමුx ඉදිරි වසර තුළ අපගේ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවයන් ජනනය කිරීම හා පිරිවැය අඩු කිරීම තුළින් අපේක්ෂා කරන අතර ප‍්‍රධාන ව්‍යාපාර ක‍්‍රියාවලීන් කිහිපයක් ස්වයංක‍්‍රීය කිරීම සඳහා ආයෝජනය කරන ගමන් භූගෝලීය පියසටහන තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමට අප බලාපොරොත්තු වන්නෙමුx අපගේ මානව ප‍්‍රාග්ධන වර්ධනය පිළිබඳ අප දිගටම අවධාරණය කර ඇති බැවින් කාර්යමණ්ඩල පුහුණුව ප‍්‍රමුඛතාවයක් වනු ඇතx

 
Copyright © Bimputh Finance.PLC.